Skontaktuj się:
663 165 655
MENU

Kursy/Szkolenia

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń i kursów, które organizujemy na terenie całej Polski.

 

Aktualnie trwa nabór na kursy:

 

1. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce

 

Myślisz o założeniu własnej działalności i chciałbyś posiadać wiedzę niezbędną, by prowadzić księgowość we własnym zakresie? 

Prowadzisz już działalność gospodarczą i chciałbyś zaktualizować swoją wiedzę?

Chciałbyś/chciałabyś podjąć pracę w biurze rachunkowym?

Ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

 

Czego się nauczysz?

Poznasz podstawy prawne, na jakich opiera się prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zrozumiesz jej strukturę i dowiesz się, kto musi ją prowadzić.

Zobaczysz liczne przykłady zapisów księgowych w PKPiR, a także upewnisz się, jakie koszty i przychody zaliczamy do kosztów i przychodów podatkowych.

Dowiesz się, na czym polega otwarcie PKPiR na dany rok podatkowy, czym jest ewidencja majątku oraz co należy zrobić w sytuacji, kiedy zamykamy podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Nauczysz się dokonywać zapisów księgowych w PKPiR w sytuacji, gdy jesteś czynnym podatnikiem VAT, a także w sytuacji, gdy jesteś z VAT zwolniony.

Rozliczysz podatek VAT.

Nigdy już nie pomylisz umowy o dzieło z umową zlecenie, a koszty związane z zatrudnieniem pracownika policzysz bez pomocy księgowego.

Będziesz mógł samodzielnie poprowadzić swoją księgowość przy użyciu intuicyjnego i ekonomicznego programu księgowego Ramistrz, firmy Insert.

 

Program:

 

1. Rozpoczęcie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

         1.1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPiR
         1.2. Układ i zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
         1.3. Podstawa do dokonywania wpisów w PKPiR

2. Ewidencja przychodów

        2.1. Ewidencjonowanie przychodów
        2.2. Odzwierciedlenie w PKPiR innych zdarzeń

3. Ewidencja kosztów

          3.1. Koszty uzyskania przychodów i metody ich księgowania w PKPiR - zasady ogólne
          3.2. Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodów
          3.3. Koszty działalności gospodarczej
          3.4. Inne koszty działalności gospodarczej
          

4. Ewidencja majątku firmy

          4.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
          4.2. Amortyzacja
          4.3. Amortyzacja jako koszt (podatkowy i niepodatkowy)
          4.4. Ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia

5. Sprawy pracownicze

          5.1. Wynagrodzenia z umowy o pracę
          5.2. Umowy cywilnoprawne
          5.3. Inne koszty związane z zatrudnianiem pracowników
          5.4. Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy oraz wobec ZUS


6. Rozliczenie podatku VAT

         6.1. Ewidencja podatku należnego
         6.2. Ewidencja podatku naliczonego
         6.3. Zwolnienie z VAT
         6.4. Rozliczenie podatku z US

7. Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

        7.1. Podsumowanie miesięczne PKPiR
        7.2. Zamknięcie PKPiR na koniec roku podatkowego

Ilość godzin:

40 godzin lekcyjnych, w tym:

- 25 godzin zajęć teoretycznych

- 15 godzin zajęć praktycznych - komputerowych (moduł Rachmistrz - Insert)

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w godzinach 16.30 - 19.45

lub w weekendy (sobota, niedziela), w godzinach: 8.30 - 12.45

 

Kurs kończy się testem sprawdzającym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Cena: 615,00 zł brutto

Miejsce: Bydgoszcz

Prowadzący: Katarzyna Gwizdała

 

 2. Kadry i Płace 

 

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji.

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu PŁATNIK oraz Gratyfikant firmy Insert.

Kurs przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualne przepisy.

 

Korzyści dla uczestników:

 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 • praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
 • poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych

Adresaci szkolenia: 

 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac
 • osoby pracujące w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę 
  z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników

Program kursu:

 1. Kodeks pracy – wybrane zagadnienia: rodzaje umów o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, wynagrodzenia, obowiązki pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia z tytułu macierzyństwa
 2. ZUS – zasady podlegania ubezpieczeniom, wypłata świadczeń
 3. Płace – naliczenie wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia chorobowego, zasiłków

Ilość godzin:

40 godzin lekcyjnych, w tym:

- 25 godzin zajęć teoretycznych

- 15 godzin zajęć praktycznych - komputerowych (moduł Rachmistrz - Insert)

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w godzinach 16.30 - 19.45

lub w weekendy (sobota, niedziela), w godzinach: 8.30 - 12.45

 

Kurs kończy się testem sprawdzającym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Cena: 615,00 zł brutto

Miejsce: Bydgoszcz

Prowadzący: Katarzyna Gwizdała