Skontaktuj się:
663 165 655
MENU

Oferta

Dostęp do księgowości 24/7 z telefonu i komputera.

Łączymy usługę tradycyjnej księgowości z aplikacją www oraz mobile.

Od dziś, z każdego miejsca wystawisz fakturę sprzedaży, wyślesz do kontrahenta, załączysz dokumenty kosztowe, sprawdzisz wysokość podatków i termin zapłaty.

Otrzymasz stałe wspracie księgowego stacjonarnie u nas w biurze oraz online.

Ty zajmij się biznesem, my zajmiemy się resztą!

Kompleksowa obsługa kadrowo - księgowa dla firm mających następujące formy prawne:

 • Indywidualna działalność gospodarcza,
 • spółki osobowe: cywilne, jawne i komandytowe,
 • spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) i akcyjne (SA),
 • spółdzielnie,
 • fundacje, stowarzyszenia

Zakres usług księgowych obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS,
 • monitorowanie stanu finansowego firmy,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami,
 • pomoc podczas kontroli podatkowych,
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont.

Kadry i płace :

 • Sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, w tym umowy cywilnoprawne,
 • Sporządzanie zgłoszeń i deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
 • Ewidencja i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i zwolnień lekarskich,
 • Sporządzanie listy płac,
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach
 • PFRON