Skontaktuj się:
663 165 655
MENU

Pełna Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

  • prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
  • przygotowujemy we współpracy z Klientem zakładowy plan kont, który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę,
  • sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
  • sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,
  • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,
  • tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
  • odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.

Tagi pomagające w przeszukiwaniu witryny:

Mobilna Księgowość Bydgoszcz, Pełna Księgowość Bydgoszcz, Biuro Rachunkowe Bydgoszcz